Wat is SI?

Sensorische informatieverwerking (SI)

Sensorische informatieverwerking gaat over de verwerking van informatie die via onze zintuigen onze hersenen bereikt. Er zijn vijf zintuigen die bij iedereen bekend zijn: reuk, gehoor, smaak, tast en zicht. Hierdoor krijgen we informatie binnen over de wereld om ons heen. Binnen de SI spelen drie minder bekende zintuigen ook een heel belangrijke rol: het evenwichtsgevoel, de informatie uit spieren/gewrichten en de informatie uit inwendige organen. Deze drie geven informatie over ons eigen lichaam. Al onze zintuigen samen informeren ons dus in feite over ons eigen lichaam en de wereld om ons heen

De hersenen selecteren, voegen samen en verwerken deze informatie zodat we kunnen waarnemen, reageren en handelen

Dit maakt het mogelijk om adequaat te reageren op onze directe omgeving en te functioneren in het dagelijks leven.

Alle sensorische informatie wordt voortdurend ( bewust en onbewust) verwerkt in de hersenen, zodat er betekenis aan verleend kan worden. Zo weten we dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en dat we bij een volle blaas naar de wc moeten.

Door de jaren heen zijn er verschillende termen voor sensorische informatieverwerking gebruikt. Zo wordt er regelmatig gesproken over sensorische integratie, zintuiglijke informatieverwerking, sensorische prikkelverwerking en sensomotorische integratie.

In de Engelstalige landen spreekt men over Sensory Processing.


Problemen in de sensorische informatieverwerking

Ieder mens verwerkt sensorische informatie op zijn eigen unieke manier. Als reacties van iemand op prikkels vanuit de omgeving of vanuit zijn eigen lichaam anders verlopen kunnen deze storend zijn en het functioneren in het dagelijks leven belemmeren. Dan spreken we van problemen in de sensorische informatieverwerking.

Het kan zo zijn dat de informatie te veel of te weinig de hersenen bereikt. Hierdoor ervaart iemand zijn lichaam en de wereld om zich heen anders, waardoor er dan niet op een adequate manier wordt gereageerd of vertraagd wordt gereageerd. Dit kan problemen opleveren in het meedoen in het dagelijks leven.

Iedereen kan te maken krijgen met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen. Deze problemen uiten zich bij iedereen anders en komen op alle leeftijden voor.

Onder het kopje ‘Hoe uiten SI problemen zich ’ staan enkele voorbeelden.

Bij mensen met Taal Ontwikkelings Stoornis, Epilepsie , Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder en autisme/Autisme Spectrum Stoornis vaker komt het vaker voor.

Prikkelverwerkingsproblemen bij volwassenen zien we regelmatig als gevolg van neurologische of psychologische aandoeningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel, trauma of een depressie.