SI bij volwassenen

Het komt voor dat je er pas op latere leeftijd achter komt dat je al je hele leven moeite hebt met verwerken van sensorische informatie. 

Het kan ook zo zijn dat je door een ongeluk, een psychische aandoening of een ziekte last krijgt van SI-problemen. Hierdoor kun je opeens niet meer meedraaien in het gezinsleven of op je werk.

Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in gevoeligheid voor licht en geluid, moeite hebben met het functioneren in een drukke omgeving, moeite met concentratie en een snellere vermoeidheid.

Een SI therapeut/-consulent kan je helpen om beter met deze problemen om te gaan door bijvoorbeeld compensatiestrategieën toe te passen in het dagelijks leven. 

Zo kun je leren beter om te gaan met je problemen in de sensorische informatieverwerking: kijken wat nog wel mogelijk is en wat niet en hierin keuzes te maken, hoe moeilijk dit ook is. Zo leer je je leven beter in balans te houden.