SI bij ouderen en mensen met dementie

Het ouder worden heeft invloed op de sensorische functies Nieuwe prikkels worden niet goed meer opgeslagen, maar ook bekende prikkels worden slechter begrepen

Doordat je lichaam minder goed de omgeving ervaart via de zintuigen, is het lastiger om gepast te reageren op veranderingen. Je valt bijvoorbeeld sneller, omdat je minder goed ziet en/of omdat de sensorische informatie vanuit je eigen lichaam onduidelijker binnenkomt, waardoor je minder snel reageert. 

Bij mensen met dementie verloopt de zintuiglijke informatieverwerking door een veranderde (ver)werking binnen het brein niet altijd zo vanzelfsprekend of anders dan gewoon. De remming op gedrag wordt minder doordat de cognitieve functies achteruit gaan. Hierdoor komt er meer ongeremd gedrag voor, zoals agressie, het blijven roepen en het ongewenst aanraken.

Behandeling is vaak gericht op het ondersteunen van de huidige zintuiglijke functies. Het aanspreken van meerdere zintuigen tegelijkertijd en het toevoegen van kalmerende prikkels werkt positief. Belangrijk is dat er naast de behandeling adviezen gegeven worden aan familie en verzorgenden. Bijvoorbeeld het voorkomen van onverwachte prikkels en plotselinge veranderingen.