Wie zijn wij?

De Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, of wel NSSI, is opgericht in 2007. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal enthousiaste therapeuten die zich vrijwillig inzetten om de bekendheid van sensorische informatieverwerking te vergroten.

Missie

De NSSI wil, vanuit een onafhankelijke positie, een verbindende factor zijn in het werkveld van de SI in Nederland. De NSSI doet dit door:

  • Voor leden: een platform te zijn waar kennis over SI gedeeld wordt en ervaringen worden uitgewisseld via de website (met besloten deel voor leden), social media en Meet&Greet-dagen.
  • Voor overige geïnteresseerden: de website en social media openlijk toegankelijk te laten zijn voor informatie over SI; de ontwikkelingen hierin en de behandelmogelijkheden voor zowel kinderen als volwassenen.
  • Overleg te organiseren tussen de verschillende opleidingsinstituten binnen de SI.

Visie

De NSSI biedt als platform de mogelijkheid

  • Meer kennis over sensorische informatieverwerking (hierna SI) te verspreiden door het organiseren van thema-dagen.
  • Met respect voor de verschillende stromingen, samenwerking te stimuleren in het hele werkveld van de SI.

Bestuur

Monique Emondts, logopedist, voorzitter

Rita Slobbe – Burema, kinderfysiotherapeut, secretaris en penningmeester

Bas van den Hoven, ergotherapeut, algemeen bestuurslid

Petra van der Meer, kinderfysiotherapeut, algemeen bestuurslid

Miriam Kuipers, kinderfysiotherapeut, algemeen bestuurslid

Frouwke Elzer, logopedist, algemeen bestuurslid

Margot van den Akker, expert hoogbegaafdheid, algemeen bestuurslid

Bank en K.v.K.

Bankrekeningnummer NL32 INGB 0003 2878 41 NSSI Overveen.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34272582.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom niet contact met ons op te nemen via info@nssi.nl.