Over ons

Missie NSSI

De NSSI is een platform voor leden waar kennis over sensorische informatieverwerking gedeeld wordt en ervaringen worden uitgewisseld. Daarnaast biedt de NSSI informatie aan volwassenen en kinderen over sensorische informatieverwerking.

Visie NSSI

De website van de NSSI is een platform waar actuele kennis over sensorische informatieverwerking, behandelmethodieken en wetenschappelijke publicaties te vinden zijn.
Daarnaast is de website een informatiekanaal waar ieder individueel lid zichzelf kan presenteren.
De NSSI houdt tweejaarlijks een bijeenkomst voor leden waarbij het doel is om kennis en informatie te delen.
De NSSI draagt er zorg voor dat de informatie over sensorische informatieverwerking gedeeld wordt door middel van nieuwsbrieven, social media, de website en de kinderwebsite.

Wie zijn wij?

De Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, of wel NSSI, is opgericht in 2007.
Aan de stichting zijn therapeuten verbonden die een opleiding hebben gevolgd in sensorische informatieverwerking. Dat kan zijn bij Anders Kijken naar Kinderen, EstaSI (voorheen Sensomotorische Integratie) of kenniscentrum SIEM.
Ook therapeuten die opgeleid zijn aan het voormalig Nederlands Centrum voor Sensorische Integratie of de Transfergroep Rotterdam.

Bestuur

Monique Emondts, logopedist, voorzitter
Bas van den Hoven, ergotherapeut
Jan Kroon, penningmeester
Petra van der Meer, kinderfysiotherapeut
Rita Slobbe – Burema, kinderfysiotherapeut, secretaris
Naära Tomasowa, ergotherapeut
Nelleke Vonk Noordegraaf – van Dijk, kinderfysiotherapeut

Bank en K.v.K.

Bankrekeningnummer NL32 INGB 0003 2878 41 NSSI Overveen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34272582.

Gegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom niet contact met ons op te nemen via info@nssi.nl.