Disclaimer

Het bestuur van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (hierna:NSSI) heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert de NSSI geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

In de verwijslijst op deze website vindt u namen van ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die een certificaat hebben behaald in de Sensorische Integratie / Informatieverwerking. Zij hebben deze opleiding gevolgd aan een van de volgende opleidingsinstituten:

– het voormalige Nederlands Centrum voor Sensorische Integratie (N.C.S.I.)
– de Transfergroep Rotterdam
– Anders Kijken naar Kinderen.
– Sensomotorische Integratie, Groningen

Door het bestuur van de NSSI is gecontroleerd of de betreffende paramedici aan de opleidingseisen van bovengenoemde opleidingen hebben voldaan. De NSSI accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade tengevolge van handelingen door een van de geregistreerde paramedici verricht.

Deze website bevat (hyper)links naar andere websites. De NSSI is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze website alsmede de inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van de NSSI. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van het bestuur van de NSSI vereist. Indien u enig deel van deze website downloadt of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.