Behandeling

Als mensen problemen ervaren in de sensorische informatieverwerking dan kunnen ze deze voorleggen aan een gespecialiseerde SI-therapeut of -consulent. Meestal wordt aan de hand van vragenlijsten, testen, gesprekken en observaties in kaart gebracht hoe bij deze persoon de sensorische informatieverwerking verloopt en wat de invloeden hiervan op het dagelijks leven zijn. Zo nodig wordt de omgeving, zoals een school, werkgever, gezinsleden of andere hulpverleners, hierbij betrokken. Vervolgens wordt er een plan opgesteld om de problemen in het dagelijks leven te verminderen, dit altijd gerelateerd aan de hulpvraag van de cliënt of zijn omgeving 

In de behandeling wordt gekeken naar manieren hoe de sensorische informatieverwerking verbeterd kan worden en compensatiestrategieën bedacht, gericht op het dagelijks functioneren. Dit wordt onder andere gedaan door te werken met materiaal dat de zintuigen stimuleert en door het gebruik van hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn een verzwaringsdeken, kauwketting of een wiebelkussen. Er wordt samen met de therapeut gezocht welke strategieën het beste werken. Soms worden er aanpassingen in de school-, werk- of thuissituatie gedaan. Voor kinderen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden.

Onder ‘Therapeutenlijst’ en ‘Consulentenlijst’ (hyperlink) staat een lijst van therapeuten en consulenten die zich hebben geregistreerd bij de NSSI. Deze therapeuten en consulenten zijn geschoold in de sensorische informatieverwerking bij een erkend opleidingsinstituut. Zo kun je zelf contact opnemen met een therapeut in uw buurt.