Algemene voorwaarden

Als NSSI-geregistreerde therapeut heeft u toegang tot het besloten deel van de site, waar u informatie vindt over behandelmethoden en contact kunt hebben met andere therapeuten. Ook kunt u, als u dat wilt, op onze therapeutenlijst komen te staan, op het openbare deel van de site.

U kunt u registreren als u een ergo- of fysiotherapeut of een logopedist bent met een afgeronde opleiding in sensorische informatieverwerking aan één van deze instituten:
– voormalige Nederlands Centrum voor Sensorische Integratie (NCSI) in Haarlem,
– Transfergroep Rotterdam,
– Anders Kijken naar Kinderen (u moet beide modules hebben afgerond) in Leiden,
– Facet trainingen in Ermelo.

Het registratiegeld bdraagt € 25,00 per kalenderjaar bij betaling via automatisvhe incasso. Als u kiest te betalen via acceptgiro worden hier € 5,00 administratiekosten voor gerekend.

Als wij het registratieformulier hebben ontvangen (u ontvangt hier bericht van) worden eerst uw diplomagegevens gecontroleerd. Als deze correct zijn ontvangt u inloggegevens en zetten we u op de therapeutenlijst. We gebruiken adressen alleen voor de doeleinden van de stichting en verstrekken ze niet aan derden.

Voorwaarden therapeutenlijst

Op de therapeutenlijst staan alleen werkadressen, geen privéadressen. Therapeuten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door via info@nssi.nl. Als blijkt dat de gegevens niet meer kloppen kunnen we u van de lijst verwijderen.